inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

izolacja przeciwwilgociowa
Budownictwo

Izolacja przeciwwilgociowa – jak działa?

Budynki nieustannie narażane są na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Wytrzymałość jest jedną z kluczowych cech, jakie powinny mieć różnego rodzaju budowle. Decydują o tym nie tylko wykorzystane materiały budowlane, ale też staranne wykonanie całej konstrukcji. Odporne mury oraz fundamenty stanowią jeden z najważniejszych elementów odpowiadających za trwałość budynków. Dlatego odpowiednie ich zabezpieczenie ma kluczowe znaczenie i pozwala uniknąć niekorzystnego wpływu wód gruntowych na całą konstrukcję. Izolacja przeciwwilgociowa właśnie do tego może nam służyć.

Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa jest tak ważna?

Izolacja przeciwwilgociowa, zwana hydroizolacją, jest bardzo ważnym sposobem zabezpieczenia budynków przed niepożądaną wilgocią. Bez odpowiedniej izolacji wodochronnej woda gruntowa zostawałaby wchłaniana przez fundamenty. Prowadziłoby to do degradacji materiałów wykorzystanych do ich budowli. Z czasem wilgoć doprowadziłaby też do zmniejszenia skuteczności termoizolacji. Idąc w górę, wilgotność dotarłaby do ścian budynku, rezultatem czego mogłoby być odpadanie tynku, łuszczenie się farby czy pojawianie się pęknięć. Warunki wilgoci sprzyjają też rozwojowi pleśni i grzybów. Dlatego tak ważne jest utrzymanie ciągłości warstw izolacyjnych w całym budynku.

Sprawdź: JAKIE ROLETY ZEWNĘTRZNE WYBRAĆ?

izolacja przeciwwilgociowa

Budowa izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje przeciwwilgociowe składają się z dwóch części: izolacji poziomej i pionowej. Hydroizolacja pozioma układana jest na ścianach i ławach fundamentowych w poprzek fundamentów. Jej zadaniem jest ochrona ścian nadziemia przed pobieraniem wilgoci z gruntu w górę ścian. Do izolacji pionowej zalicza się też izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie lub płyty fundamentowej. Ten typ hydroizolacji wykonuje się z tradycyjnej papy na osnowie poliestrowej lub z folii wykonanej z twardego polietylenu.

Rolą, jaką pełni hydroizolacja pionowa, jest zabezpieczanie pionowych powierzchni fundamentu. Zapobiega to wnikaniu wody i wilgoci w ściany fundamentowe lub ściany piwnic. Ściany i ławy potrzebują obu rodzajów izolacji. Aby zapewnić pełną ochronę budynku i zapobiec wnikaniu wody, konieczne jest szczelne połączenie izolacji pionowej i poziomej. W innym przypadku ściany narażone będą na szkodliwe działanie wilgoci. Do pionowej izolacji przeciwwilgociowej wykorzystać można wiele rodzajów materiałów. Papa asfaltowa ma dużą elastyczność i wytrzymałość mechaniczną. Znakomitą odpornością na rozerwanie i inne uszkodzenia cechują się folie polietylenowe. Wśród innych materiałów wykorzystywanych do pionowej hydroizolacji wyróżnić można m.in. zaprawy hydroizolacyjne, membrany EPDM, folie kubełkowe, bitumiczne i polimerowe masy hydroizolacyjne.

Sprawdź też: PRAWIDŁOWE GRUNTOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

izolacja przeciwwilgociowa

Rodzaje hydroizolacji

Izolacje przeciwwilgociowe podzielić można na lekkie, średnie oraz ciężkie. Lekkie izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w budynkach znajdujących się na gruntach przepuszczalnych, takich jak piaski czy żwiry, z niskim poziomem wody gruntowej. Lekkie izolacje fundamentów wykonuje się do zabezpieczenia ław fundamentowych i ścian fundamentowych. Najczęściej stosowanymi materiałami do jej wykonania są specjalne masy bitumiczne, zaprawy wodoszczelne lub folie odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Średnie izolacje przeciwwilgociowe stosuje się na gruntach spoistych, czyli ilastych lub gliniastych. Ten rodzaj gruntów dość długo utrzymuje wilgoć po opadach, a poziom wód gruntowych może ulegać cyklicznym zmianom. Okoliczności te wymagają bardzo dokładnego wykonania hydroizolacji fundamentów, by zapobiec negatywnemu wpływowi wilgoci. Wykorzystuje się takie materiały jak folia, papa czy masa bitumiczna. Warto wspomóc ten rodzaj izolacji przeciwwilgociowej piwnicy i fundamentów o drenaż dookoła budynku.

Ciężką hydroizolację wykonuje się na gruntach o bardzo dużym poziomie wilgotności oraz przy wysokim poziomie wód gruntowych. Wykonanie tego typu izolacji wymaga użycia materiałów jak najlepszej jakości, które będą w stanie w pełni zabezpieczyć fundamenty przed naporem wód gruntowych. Materiały te powinny cechować się też odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Zalecane się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii zgrzewalnej lub samoprzylepnej. Izolację można wykonać też z papy lub masy bitumicznej, jednak konieczne jest nałożenie trzech warstw tych materiałów, aby zapewnić jak najlepsze zabezpieczenie ścian.

Zobacz: SZPACHLOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

Izolacja przeciwwilgociowa – gdzie się ją stosuje?

Oprócz hydroizolacji fundamentów wykonać można także hydroizolację podłogi. Ten sposób izolacji przeciwwilgociowych nie jest konieczny w sytuacji, gdy budynek znajduje się na przepuszczalnym i suchym gruncie. Rozwiązanie to okaże się przydatne w przypadku podłoży spoistych oraz gdy poziom wód gruntowych jest wysoki.