inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

firma budowlana
Budownictwo

Jakie podpunkty zawrzeć w umowie z firmą budowlaną?

Kiedy jakaś firma budowlana buduje nam jakiś obiekt to warto z nią zawrzeć umowę, w której będą opisane jasno warunki współpracy. Także powinny być tam zawarte obowiązki obu stron oraz termin realizacji całej inwestycji przez fachowców, którzy mają nam postawić dany budynek i go wykończyć. Dzięki temu łatwiej będzie egzekwować ewentualne błędy przez nich popełnione.

Co powinno się znaleźć w umowie z firmą budowlaną?

Wiadomo, że w takiej umowie powinny być zawarte informacje o tym jak będzie realizowana inwestycja oraz powinny być wyszczególnione wszystkie etapy prac budowlanych prowadzonych na danym terenie. W takim dokumencie warto określić jak poszczególne pomieszczenia mają być wykonane oraz jakie roboty są tam dokładnie do wykonania.  Można tam również zaznaczyć z jakich materiałów będzie korzystała firma budowlana oraz jakich prac nie wykonają oni w ramach świadczonych przez siebie usług. Powinno być tam opisane, czy sami kupujemy materiały, czy ta kwestia należy do samego wykonawcy.  Taka umowa może mieć zapis o rozpoczęciu samej budowy, ale też terminie zakończenia wszystkich prac.  Musi być też zawarta w tym dokumencie cena za wykonania robót, ale też powinno być tam określone w jaki sposób będziemy płacić za wykonanie poszczególnych prac. Umowa na wykonanie usługi z zaliczką może być dobrą opcją, aby obie strony były odpowiednio zabezpieczone. Tak naprawdę jednak można dogadać się między sobą jaki sposób rozliczania będzie najlepszy dla podmiotów podpisujących umowę. Warto też mieć napisany termin odbioru domu i przejrzeć, czy nie ma ewentualnych niedociągnięć lub jakiś usterek powstałych w czasie wykonywania prac budowlanych. W momencie, gdy chcemy, aby cała umowa była ważna to musi być oczywiście podpisana przez obie strony. 

W jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego, którego chcemy wykorzystać w czasie budowy?

Środek trwały jest wykorzystywany do budowy, montażu i ulepszenia już istniejących środków trwałych.  W momencie, gdy chcemy umieścić środki  trwałe w budowie w bilansie to musimy ustalić ich wartość początkową. W takim momencie musimy wziąć pod uwagę wydatki poniesione na jego montaż i instalacje, ale także trzeba uwzględnić wydatki na jego ekspertyzy oraz pozwolenia, dzięki którym można go użytkować. Na jego wartość spory wpływ ma też cło i akcyza oraz inne podatki, które trzeba zapłacić, gdy go kupujemy. Musi on także mieć ubezpieczenie drogowe, gdy będziemy chcieli się nim bezpiecznie poruszać. Na wartość środka trwałego spory wpływ ma również koszt jego transportu oraz ewentualny załadunek i rozładunek.