inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

prawo budowlane 2021
Nieruchomości

Prawo budowlane 2021 – istotne zmiany

Prawo budowlane, podobnie jak każdy inny aspekt życia społecznego, na bieżąco ewoluuje i przekształca się. Z dnia na dzień w życie wprowadza się nowe przepisy oraz ustalenia dotyczące kwestii budowlanych, o których lepiej dowiedzieć się już zawczasu. Szczególnie że zgodnie ze starym porzekadłem nieznajomość prawa szkodzi. Sprawdźmy, jak zmieniły się regulacje i co obecnie określa prawo budowlane 2021.

Prawo budowlane 2021 – jak się zmieniło przez lata?

Prawo budowlane dotyczy wszelkich regulacji związanych z szeroko pojmowanym budownictwem. Dobrze przynajmniej orientować się w poruszanych przez nie kwestiach. Wiedza ta może okazać się niezbędna bez względu na to czy właśnie planujemy budowę domu, czy tylko remontujemy już istniejący budynek.

Sprawdź: O CZYM PAMIĘTAĆ BUDUJĄC DOM NA SKARPIE?

Prawo budowlane w Polsce wprowadzono przez odpowiednią ustawą zawierającą szereg istotnych przepisów. Weszły one w życie po raz pierwszy 1 stycznie 1995 roku. W obrębie jedenastu rozdziałów reguluje wszelakie procedury projektowania budynków, ale również ich budowy, nadzoru oraz bezpiecznej rozbiórki. Jednocześnie z ogromną dokładnością określone zostały w ustawie kompetencje oraz uprawnienia, które zdobyć muszą pracownicy z obszaru sektora budowlanego. To jednak jeszcze nie koniec, bowiem opisane są w ustawie też zasady uzyskania rozmaitego rodzaju pozwoleń. Nie zapominając także m.in. o określeniu sankcji karnych za złamanie wymienionych przepisów prawa.

prawo budowlane 2021

Nie można jednak zapomnieć, że prawo budowlane 2021 rożni się od jego pierwszej publikacji. Aż po dzień dzisiejszy doczekało mnóstwa zmian i nowelizacji. Każda z nich może nieść ze sobą kluczowe znaczenie. Kilka nowelizacji prawa budowlanego miało miejsce także w ostatnim czasie. Nowe przepisy weszły bowiem w życie zarówno w poprzednim roku, jak też w obecnym.

Prawo budowlane – zmiany 2020

W drugiej połowie września 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku. Umieszczonymi w niej zapisami, ustawa wprowadza znaczące zmiany dotyczące zarówno rozpoczęcia procesu budowlanego, jak również całego jego przebiegu.

Zmianą zdecydowanie działającą na korzyść wszelakich praw budowlanych jest przekształcenie definicji obszaru oddziaływania obiektu. Dzięki temu, że została ona dokładniej sprecyzowana, zawężono krąg osób biorących udział w całokształcie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Co więcej, ograniczenia dotyczące procesu wznoszenia budynków dotyczą zabudowy, czyli budynków zlokalizowanych na danej działce i odległości między nimi.

Zmodernizowanie ustawy powoduje, że nie ma już konieczności uzyskiwania pozwolenia na rozpoczęcie budowy każdego obiektu, gdyż część z nich będzie wymagała wyłącznie zgłoszenia. Niektóre obiekty natomiast będzie można wznieść bez żadnych dodatkowych formalności.

Sprawdź: STAN DEWELOPERSKI CZY MIESZKANIE POD KLUCZ?

Prawo budowlane 2021 – istotne zmiany

Jak wspomniano już nieco wcześniej, istotne zmiany w prawie budowlanym zostały wprowadzone również w roku obecnym. Pierwsza ich część weszła w życie już z początkiem bieżącego roku, ale niektóre przepisy prawne obowiązywać zaczęły dopiero w jego drugiej połowie.

Istotnym zmianom uległy zapisy dotyczące warunków technicznych, jakie spełniać musi obecne budownictwo. Inaczej nazywane są one standardem energetycznym WT2021. Określają one ściśle warunki techniczne, którym odpowiadać współcześnie muszą budynki oraz całe ich usytuowanie. Oznacza to nie mniej i nie więcej, że zarówno osoby planujące budowę domu, jak również jego remont muszą wziąć pod uwagę nowe wytyczne względem energooszczędnej instalacji. Bowiem urządzenia takie jak okna, drzwi czy piece muszą posiadać odpowiednie wartości współczynników określających izolację bądź utratę ciepła. Prawo budowlane 2021 ma także inne zmiany i regulacje.

prawo budowlane 2021

Całokształt podjętych prawnie działań ma na celu ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię elektryczną, zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła przegród zewnętrznych i innych elementów konstrukcyjnych oraz modernizację kotłów grzewczych. Chodzi przede wszystkim o podniesienie energooszczędności budynku, ale również jego ekologicznego wpływu na otaczające środowisko.

Zobacz: PROJEKT DOMU STODOŁA – JAKI WYBRAĆ?

Cyfryzacja procesów budowlanych a nowelizacja prawa budowlanego 2021

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone w bieżącym roku dotyczą również całej cyfryzacji procesu. Oznacza to, że wszelkie wnioski będzie można złożyć przez Internet za pomocą specjalnie przeznaczonej ku temu internetowej platformy urzędniczej. Nie ma cienia wątpliwości względem faktu, że zmiany mają na celu uproszczenie całego procesu budowlanego.

Za pomocą internetowej platformy można złożyć wniosek nie tylko na uzyskanie pozwolenia na budowę, ale też zgłosić projekt zagospodarowania działki. Co więcej, do e-wniosku pozwolenia na budowę nie trzeba dołączać oryginałów dokumentacji, a zaledwie ich kopię.

Cały proces biurokracji związanej z procesem inwestycyjno-budowlanym przeprowadzić można poprzez stronę internetową https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.