Kto może kupić działkę rolną? Jakie są ograniczenia?

0
64

Warto wiedzieć, że nie każdy może kupić działkę rolną. Jest to efekt polityki państwa, której celem jest uchronienie pewnych obszarów przed odrolnieniem. Wielu deweloperów chętnie zbudowałoby na terenach wiejskich i podmiejskich kolejne osiedla domków jednorodzinnych, ale zmniejszyłoby to produkcję rolną w kraju. Właśnie z tego powodu wprowadzono ograniczenia w handlu terenami rolniczymi. Kto może kupić działkę rolną? Od czego to zależy?

Zakup działki rolnej do 0,3 hektara

Taką działkę może kupić właściwie każdy. Warunkiem jednak jest to, że działka ma być przeznaczona pod budowę domu mieszkalnego, który został uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działka też musi mieć dostęp do drogi publicznej. Nie może to być działka wydzielona samym środku jakiegoś pola, bo po prostu jej zagospodarowanie byłoby bardzo trudne.

Zakup działki poniżej 1 hektara

Takie działki mogą być kupowane wyłącznie przez rolników indywidualnych. Ustawa jednak przewiduje odstępstwa od przepisów. Działkę o powierzchni pomiędzy 0,3 do 1 ha może kupić osoba, która nie jest rolnikiem, o ile Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu. Jeśli KOWR nie jest zainteresowany wykupieniem działki, to może ona zostać sprzedana dowolnej osobie. Trzeba jednak podkreślić, że takiej działki nie można sprzedać przez 5 lat. Co ważne, jeśli jesteś już właścicielem jakiejś działki rolnej, to łączna powierzchnia posiadanych przez Ciebie działek nie powinna przekroczyć 1 ha. W przeciwnym wypadku powinieneś prowadzić gospodarstwo rolne.

Zakup działki rolnej powyżej 1 hektara

W przypadku nabycia działek powyżej 1 ha istnieje obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat od ich nabycia oraz zakaz ich odsprzedaży w tym terminie. Oznacza to, że działki o powierzchni przekraczającej hektar są zarezerwowane na prowadzenie działalności rolniczej. Trzeba też zaznaczyć, że żeby zostać uznanym za rolnika nie wystarczy zadeklarować, że chce się prowadzić działalność rolniczą. Konieczne jest też udokumentowanie wykształcenia w tym kierunku, które potwierdza kwalifikacje. Rolnik powinien też mieszkać przynajmniej od 5 lat w gminie, w której położona jest przynajmniej jedna nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa. Ten zapis ma wyeliminować osoby, które mają wykształcenie rolnicze, ale nigdy nie zajmowali się działalnością rolniczą i nigdy nawet nie prowadzili prac na własnym terenie.

Wyjątki

Od przepisów ustawy są jednak pewne wyjątki. Działkę rolną można kupić od rolnika, który jest bliskim krewnym kupującego. W takim wypadku kupujący nie musi mieć kwalifikacji rolniczych. Można też wykupić taką działkę na licytacji komorniczej, choć KOWR ma prawo pierwokupu. Działkę rolną można też otrzymać w wyniku darowizny dla bliskiego krewnego lub dziedziczenia. W takim wypadku nie kwalifikacje rolnicze nie mają znaczenia.

Skąd to zamieszanie?

Na pewno zastanawiasz się, dlaczego z kupnem działki rolnej jest tyle kłopotów i dlaczego wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku działki budowlanej. Wszystkie te utrudnienia mają na celu zapobiegnięcie kupowaniu działek rolnych przez osoby, które nie są zainteresowane prowadzeniem działalności rolniczej. Chodzi o to, by nieruchomości nie były wykorzystywane do uzyskiwania korzyści finansowych związanych z ich posiadaniem np. jako lokata kapitału lub korzystanie z ubezpieczenia społecznego w KRUS. Dodatkowo ma to zapobiec sytuacji, w której działki będą rozdzielane na mniejsze nieruchomości, których uprawa mogłaby być utrudniona lub nieopłacalna. Chodzi także o to, by uniknąć sytuacji, w której ktoś kupuje działkę rolną tylko po to, by odsprzedać ją z zyskiem. Obowiązek przynajmniej pięcioletniego gospodarowania na niej właściwie rozwiązuje problem. Wszystkie szczegółowe przepisy dotyczące tego problemu znajdują się w odpowiedniej ustawie, której nowelizacja weszła w życie w 2019 roku. Można nawet powiedzieć, że przepisy z nowelizacji zostały złagodzone, a kupowanie działek rolnych stało się łatwiejsze niż było do tej pory.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here