inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

głębokość posadowienia fundamentów
Budownictwo Nieruchomości

Ile dokładnie wynosi głębokość posadowienia fundamentów?

Należy mieć świadomość, że ze względu na warunki gruntowo-wodne dana nieruchomość nie może być zbyt płytko posadowiona. Z kolei zbyt głębokie posadowienie, które nie będzie uzasadnione żadnymi względami użytkowymi może przyczynić się do zwiększenia kosztów budowy. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że na podjęcie odpowiedniej decyzji pozwoli prawidłowa dokumentacja badań danego podłoża gruntowego. Na głębokość posadowienia fundamentów wpływ będą miały: względy użytkowe, poziom występowania wody gruntowej, poziom występowania gruntów nośnych, posadowienie budynków przyległych czy zasięg strefy przemarzania.

Nieruchomość z piwnicą czy bez piwnicy?

Warto wiedzieć, że w pierwszym etapie projektowania będą decydowały względy użytkowe. W przypadku, gdy dana działka nie będzie dużych rozmiarów, w zdecydowanej większości przypadków planuje się podpiwniczenie. Ponadto w części podziemnej budynku znajdują się: kotłownia, garaż czy pralnia.

Zobacz także: AGENT NIERUCHOMOŚCI ZAROBKI – ILE WYNOSZĄ?

Z kolei w przypadku, gdy dana osoba chce zbudować piwnice, fundamenty przeważnie opiera się w podłożu na głębokości od 2,5 do 2,8 metra pod poziomem danego terenu. Koniecznie należy również zaznaczyć, że płytsze posadowienie będzie wymuszało wyniesienie piwnic zdecydowanie ponad poziom terenu. Oczywiście nie będzie to oddziaływało pozytywnie na wygląd domu.

głębokość posadowienia fundamentów

Osobom, które dysponują dużą działką rekomenduje się zrezygnowanie z piwnic. Należy bowiem wiedzieć, że wykonanie wykopu, a także izolacja podziemnych ścian piwnic znacznie zwiększą koszty w porównaniu do analogicznych powierzchni naziemnych.

Grunty nośne a głębokość posadowienia fundamentów

Bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na głębokość posadowienia fundamentów jest głębokość zalegania nośnych warstw danego gruntu. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku, gdy pod powierzchnią terenu będą występowały grunty charakteryzujące się małą nośnością, lepszym rozwiązaniem może być posadowienie fundamentów na nośnym i twardym podłoży. Tym samym nie rekomenduje się wzmacniania czy wymieniania słabego gruntu. Należy mieć świadomość, że wyboru trzeba dokonać w oparci o profesjonalną analizę ekonomiczną. Godny uwagi jest również fakt, że gruntami o mniejszej nośności mogą być bez żadnego problemu namuły, torfy czy grunty organiczne.

Zobacz także: CO TO JEST POWIERZCHNIA CAŁKOWITA I WEWNĘTRZNA?

Woda gruntowa

Należy mieć świadomość, że bardzo duże znaczenie będzie także miała głębokość posadowienia fundamentów w oparciu o występowania wody gruntowej. Nie można również zapomnieć zarówno o wahaniach zwierciadła wody gruntowej, jak i jej najwyższych poziomach. Godny uwagi jest fakt, że maksymalny poziom wody w gruncie musi zawierać się w profesjonalnej dokumentacji badań danego podłoża gruntowego, którą przygotowuje się dla określonego terenu budowy.

Ponadto w przypadku ewentualnego niebezpieczeństwa związanego z zalewaniem czy zawilgoceniem piwnic, świetnym rozwiązaniem będzie zrezygnowanie z budowy podpiwniczenia. Można również podjąć decyzję o podwyższeniu poziomu posadowienia. Warto wiedzieć, że z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się technologie gwarantujące szczelność piwnic. Wykorzystywane są w tym celu specjalne materiały izolacyjne lub betony szczelne. Można oczywiście bez żadnego problemu zastosować dwa wspomniane rozwiązania.

Zdecydowaną większość informacji, które są potrzebne do określenia głębokości posadowienia funadmentów można znaleźć w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Rekomendowane jest przed przystąpieniem do projektowania domu bardzo szczegółowo zapoznać się z tą dokumentacją.

głębokość posadowienia fundamentów

Głębokość przemarzania gruntu a głębokość posadowienia fundamentów

Warto mieć świadomość, że głębokość przemarzania gruntu będzie decydowała przede wszystkim o poziomie posadowienia niepodpiwniczonego domu. Godny uwagi jest fakt, że w przypadku gruntów wysadzinowych, fundamenty będą opierały się w danym podłożu pod strefą przemarzania.

Zobacz także: ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ – PRZEZ NOTARIUSZA CZY SAMEMU?

Należy wiedzieć, że wspomniane wcześniej grunty wysadzinowe zawierają w swoim składzie ponad 10% drobnych cząstek. Z kolei do gruntów niewysadzinowych trzeba zaliczyć wszystkie piaski prócz piasków gliniastych czy pylastych. Piaski gliniaste należą bowiem do grupy gruntów spoistych.