inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Nieruchomości

Ile dokładnie wynosi podatek od sprzedaży mieszkania?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że sprzedaż mieszkania, domu czy działki jest zaliczana do czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu. W najprostszym możliwym ujęciu w pewnych sytuacjach w przypadku dokonania sprzedaży własnego mieszkania konieczne jest zapłacenie podatku do urzędu skarbowego. Godny uwagi jest również fakt, że wspomniana „danina” w niektórych sytuacjach może być stosunkowo wysoka. Ile dokładnie wynosi podatek od sprzedaży mieszkania?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Warto wiedzieć, że omawiany podatek od sprzedaży nieruchomości bardzo często nazywany jest również podatkiem od wzbogacenia. Godny uwagi jest jednak fakt, że jest on naliczany dopiero wtedy, gdy dany podatnik podejmie decyzję o sprzedaży swojego majątku w ciągu 5 lat podatkowych od dnia jego nabycia. Koniecznie trzeba wiedzieć, że chodzi w tym przypadku o lata podatkowe, a nie kalendarzowe.

Jeżeli dana osoba dokonała zakupu mieszkania w marcu 2015 roku i podejmie decyzję o sprzedaży w kwietniu 2020 roku niestety będzie musiała zapłacić podatek, gdyż wspomniane wcześniej 5 lat podatkowych upłynie 1 stycznia 2020 roku. Należy zatem uważać na takie drobne szczegóły. W przypadku, gdy upłynie już 5-letnia karencja, obowiązek zapłacenia podatku zostanie zniesiony. Sprzedawca nie musi również składać deklaracji do urzędu skarbowego.

Co należy zrobić jeżeli do sprzedaży mieszkania dojdzie przed upływem 5 lat?

W takiej sytuacji konieczne będzie uiszczenie podatku. Warto jednak wiedzieć, że istnieje kilka sposobów, by uniknąć zapłaty daniny. Godny uwagi jest fakt, że podatek od sprzedaży mieszkania wynosi 19%. Koniecznie trzeba jednak zaznaczyć, że będzie on naliczany od dochodu, a nie kwoty transakcji. Może zdarzyć się sytuacja, że dana osoba dokona sprzedaży mieszkania po trzech latach bez żadnego zysku, gdyż ceny mieszkań spadły. Jeżeli nieruchomość kupiono za 200 tysięcy złotych, a sprzedano za 180 tysięcy złotych, nie trzeba zapłacić podatku. Zbywca nie osiągnął bowiem dochodu na tej nieruchomości.

Warto wiedzieć, że podatku od sprzedaży nie będzie trzeba zapłacić również w sytuacji, gdy kwota transakcji będzie taka sama, jak kwota nabycia. Koniecznie trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że urząd skarbowy może dokonać sprawdzenia czy dana osoba przypadkiem specjalnie nie zaniżyła wartości nieruchomości, by w ten sposób uniknąć podatku. Należy mieć świadomość, że w przypadku, gdyby doszło do zakwestionowania kwoty transakcji, zbywca dostanie mandat skarbowy. Nie tylko będzie zobowiązany do zapłacenia zaległego podatku, ale również karnych odsetek.

Jak obliczyć wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości?

Obliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości jest zdecydowanie prostszym zadaniem niż mogłoby się wydawać. Zdecydowanie najlepszym sposobem będzie posłużenie się przykładem. Jeżeli dana osoba dokonała zakupu mieszkania w 2015 roku za 200 tysięcy złotych i cztery lata później postanowiła je sprzedać za 220 tysięcy złotych będzie musiała zapłacić 19% podatku, gdyż nie minęło jeszcze 5 lat podatkowych. Oczywiście danina będzie naliczona od dochodu, czyli w najprostszym możliwym ujęciu zysku pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Do wspomnianych kosztów trzeba zaliczyć taksę notarialną, usługę pośrednika nieruchomości, koszty przeprowadzonych prac remontowych czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli zatem suma wymienionych kosztów wyniesie np. 15 tysięcy złotych to po odliczeniu dochód sprzedającego wyniesie tylko 5 tysięcy złotych. Dopiero od tej kwoty należy naliczyć podatek wynoszący 19%. Konieczne jest zatem przelanie na konto urzędu skarbowego kwoty 950 złotych. Oczywiście na wszystkie koszty trzeba mieć faktury.

Warto wiedzieć, że bardzo specyficzna jest także sprzedaż mieszkania, które stanowiło darowiznę. W takiej sytuacji kwota nabycia będzie wynosiła 0 złotych. Jeżeli zatem osoba obdarowana podejmie decyzję o sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat podatkowych będzie zobowiązany do zapłacenia podatku od całej kwoty transakcji. Kwota może zostać oczywiście pomniejszona o poniesione koszty.