inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

najemca nie płaci czynszu
Nieruchomości

Co należy zrobić, gdy najemca nie płaci czynszu?

Bardzo duża liczba właścicieli nie wie co zrobić w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zdecydowanie najbardziej poważną konsekwencją dla wspomnianego najemcy za zwłokę w zapłacie czynszu jest wypowiedzenie umowy najmu.

Dodatkowe zabezpieczenie – najemca nie płaci czynszu

Warto wiedzieć, że lokal, który przeznacza się na potrzeby mieszkaniowe, prawnie regulują go nie tylko określone przepisy Kodeksu cywilnego. Robią to również ustawy o ochronie praw lokatorów. Należy mieć świadomość, że są to przepisy, których nie można zmienić na podstawie umowy. Oczywiście nie oznacza to, że prawo nie będzie dopuszczało określonych sposobów umożliwiających wynajmującemu strzec się przed nieuczciwymi najemcami. Świetnym rozwiązaniem może być zawarcie umowy na stosunkowo krótkie okresy. Warto wiedzieć, że ustawa ochronie praw lokatorów i Kodeks cywilny stoją po stronie najemców. Prawo nie pozbawia jednak wynajmujących szans na dochodzenie się roszczeń.

Sprawdź także: Rejestr wspólnot mieszkaniowych – czy można sprawdzić co w nim zapisano?

Wypowiedzenie

Warto mieć świadomość, że wynajmujący zgodnie z prawem ma możliwość wypowiedzieć umowę najmu w momencie, gdy najemca ma zaległe przynajmniej trzy pełne okresy płatności. Oczywiście najemca dodatkowo został uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego. Konieczne jest także wyznaczenie kolejnego terminu do zapłaty zarówno zaległych, jak i bieżących należności.

najemca nie płaci czynszu

Oznacza to tym samym, że musi upłynąć nie tylko trzeci termin płatności, ale rownież miesięczny termin od momentu odebrania przez najemcę korespondencji. Godny uwagi jest również fakt, że od odebrania przez najemcę wspomnianego wypowiedzenia musi jeszcze minąć przynajmniej jeden miesiąc kalendarzowy.

Odsetki

Należy mieć świadomość, że zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy dany dłużnik będzie opóźniał się ze spłatą świadczenia pieniężnego, wierzyciel ma możliwość zażądania odsetek za opóźnienie. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wynajmującemu przysługuje taka możliwość nawet w przypadku, gdy nie poniósł praktycznie żadnej szkody.

Wierzyciel może naliczyć odsetki nie tylko i wyłącznie z tytułu czynszu. Mogą one być bowiem naliczone także od rozliczeń za media. Jak wiadomo wynajmujący jest pośrednikiem w tego rodzaju płatnościach. Z kolei wysokość wspomnianych odsetek uzależnia przede wszystkim wysokość stóp NBP.

Sprawdź też: O co pytać przy wynajmie mieszkania?

Dochodzenie zaległego czynszu przed sądem – najemca nie płaci czynszu

Warto wiedzieć, że wierzyciel może dochodzić od najemcy zaległego czynszu wraz z odsetkami przed sądem. Godny uwagi jest fakt, że jeżeli wspomniane roszczenia nie będą przekraczały kwoty 20 tysięcy złotych będą rozpoznawane w uproszczonym postępowaniu. Oznacza to tym samym, że koszt opłaty sądowej będzie wynosił maksymalnie 300 złotych. Co jednak można będzie zrobić w sytuacji, gdy dany najemca niestety nie zapłaci czynszu, który będzie zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu?

Rekomenduje się wtedy uzyskanie w sądzie tytułu wykonawczego, a następnie skierowanie danej sprawy do komornika. Świetnym rozwiązaniem będzie także skorzystanie z pomocy prawnej radcy prawnego czy adwokata. Najlepszą opcją będzie zrobić to zaraz po powstaniu zaległości. Warto wiedzieć, że obecnie można bez żadnego problemu konsultować praktycznie wszystkie podejmowane kroki. Następnie zlecać wysłanie określonych wezwań do zapłaty.

najemca nie płaci czynszu

Prawo zastawu na rzeczach ruchomych

Nie wszyscy wiedzą, że osoba wynajmująca ma zgodnie z prawem możliwość zastawu na rzeczach, które zostały wniesione do danego lokalu. Są to zarówno przedmioty posiadane przez najemcę lub osoby z jego rodziny. Warto wiedzieć, że wspomniane rozwiązanie może być bardzo pomocne w odzyskaniu zaległego czynszu w przypadku, gdyby dany najemca nie płaci czynszu.

Zobacz także: Najem okazjonalny krok po kroku

Koniecznie trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że w praktyce będzie to wymagało od osoby wynajmującej ogromnej aktywności jeżeli chodzi o dopilnowanie zabezpieczonych rzeczy. Godny uwagi jest fakt, że zdecydowanie częściej stosowanymi sposobami egzekucji będzie zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych czy wynagrodzenia za pracę.