inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

rejestr wspólnot mieszkaniowych
Dom Nieruchomości

Rejestr wspólnot mieszkaniowych – czy można sprawdzić co w nim zapisano?

Do wspólnoty mieszkaniowej dołączasz się w momencie, w którym kupujesz nieruchomość w budynku należącym do wspólnoty np. mieszkanie w bloku, w kamienicy, w wieżowcu itd. Jeszcze kilka lat temu nie prowadzono żadnych rejestrów wspólnot mieszkaniowych, które można by sprawdzić przed zakupem nieruchomości. Obecnie każda wspólnota mieszkaniowa ma szereg obowiązków, które musi wypełnić, by działać legalnie. Czym jest rejestr wspólnot mieszkaniowych?

Wspólnota mieszkaniowa – co to?

To ogół osób będących współwłaścicielami jednej nieruchomości. Jest to dość uproszczona definicja, którą możemy wyjaśnić sobie na przykładzie. Wspólnota mieszkaniowa to wspólnota złożona z właścicieli wszystkich mieszkań w bloku lub na danym osiedlu należącym do jednej wspólnoty. Żaden z właścicieli lokalu nie może decydować o innych lokalach. Jest on właścicielem tylko niewielkiego fragmentu całej wspólnoty. Jak łatwo się domyślić ciężko jest ocieplić tylko jedno mieszkanie w bloku albo zmienić kolor elewacji tylko na jednym mieszkaniu. Takie sytuacje się zdarzają, ale są marginalne. Zazwyczaj, by prowadzić pracę na budynku, potrzeba jest zgoda całej wspólnoty, Mała wspólnota mieszkaniowa składa się z przynajmniej trzech lokali. Duża wspólnota nie jest ograniczona żadną wartością maksymalną. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej staje się automatycznie po podpisaniu aktu notarialnego towarzyszącemu zakupowi lokalu w danej nieruchomości.

rejestr wspólnot mieszkaniowych

Księgi wieczyste – rejestr wspólnot mieszkaniowych

Poszczególni właściciele nieruchomości, a zarazem członkowie wspólnoty są umieszczeni w księdze wieczystej nieruchomości. Każdy z nich ma tam też opisaną rzeczywisty udział w nieruchomości. Udział ten ma znaczenie przy zliczaniu głosów. Na spotkaniach wspólnoty pod głosowanie poddaje się różnego rodzaju pomysły i projekty. Obecni na zebraniu członkowie głosują za lub przeciw ich przyjęciu. Głosy członków z większym udziałem w nieruchomości mają większą moc, niż głosy członków o udziale mniejszym. W związku z tym zachowana jest proporcja pomiędzy wagą głosu a rzeczywistym udziałem w nieruchomości. Pozwala to osobom posiadającym większy udział na pozostanie decyzyjnym.

Zobacz: O CO PYTAĆ PRZY WYNAJMIE MIESZKANIA?

Zebrania wspólnoty

To właśnie na tych spotkaniach zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące nieruchomości. Nie idąc na zebranie, odbierasz sobie prawo głosu. Nie masz okazji do tego, by powiedzieć, co myślisz na dany temat, a decyzje zapadają właściwie poza Tobą. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w najbliższej okolicy Twojego mieszkania to powinieneś aktywnie uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty mieszkaniowej. Właśnie tam zapadają wszystkie ważne decyzje, o których pewnie chciałbyś wiedzieć z wyprzedzeniem. Im bardziej będziesz aktywny na spotkaniach wspólnoty, tym większy będziesz miał wpływ na kształt Twojej okolicy. Wiele osób unika tych zebrań, tym samym odbierając sobie głos. Jeśli jednak mało osób jest na zebraniu, to Twój głos ma większą moc, nawet jeśli masz mniejszy udział w nieruchomości niż osoby nieobecne.

Zobacz: SPRZEDAŻ MIESZKANIA DOKUMENTY I DZIAŁANIE

rejestr wspólnot mieszkaniowych

Pełna dokumentacja – rejestr wspólnot mieszkaniowych

Rejestr wspólnot mieszkaniowych zawiera pełną informację o wspólnotach zarejestrowanych na terenie naszego kraju. Mają one nadane numery REGON i NIP, które umożliwiają traktowanie ich w sposób analogiczny jak firmy. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uporządkowanie spraw związanych z prowadzeniem wspólnoty, rozliczeniami oraz przeprowadzeniem remontów i inwestycji na terenie należącym do wspólnoty. Obecnie nie ma prowadzonych oficjalnych rejestrów wspólnot mieszkaniowych również ze względu na ochronę danych osobowych. Mimo to wspólnoty są zachęcane do zgłaszani się do różnego typu rejestrów. Co ważne, wspólnoty mieszkaniowej nie można zarejestrować w KRS. Wspólnota mieszkaniowa nie ma własnego majątku, jego całość należy do konkretnych członków wspólnoty. Nie ma osobowości prawnej i nie jest podmiotem gospodarczym, ale może zaciągać zobowiązania, dochodzić swoich praw przed sądem oraz nabywać je w drodze umowy. To właśnie odróżnia ją od spółdzielni mieszkaniowej, która jest podmiotem gospodarczym, posiada osobowość prawną i ma rozbudowaną administrację.

Więcej: NAJEM OKAZJONALNY KROK PO KROKU