inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

najem okazjonalny krok po kroku
Nieruchomości

Najem okazjonalny krok po kroku

W Polsce wynajmem mieszkań jest nadal mniej popularny niż za zachodzie. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że wiele młodych ludzi chce mieć swój mały, ale własny kąt niż płacić obcym. Z drugiej strony właściciele nieruchomości obawiają się wynajmować mieszkania. Czasem mogą się pojawić problemy z awanturującymi się lokatorami, niszczeniem mienia czy trudności z wyegzekwowaniem opłat za czynsz. Osoby, które decydują się na wynajem mieszkania mogą podpisać różne rodzaje umów. Wszystko zależy od właściciela oraz przyszłych lokatorów. Do jednych z takich form wynajmu mieszkania należy najem okazjonalny krok po kroku. W takim przypadku właściciel mieszkania oraz jego własność są efektywniej chronione przed działaniami wynajmującego.

Najem okazjonalny krok po kroku – co trzeba wiedzieć?

Niewątpliwą zaletą dla tego typu umowy jest ewentualność pozbycia się nieuczciwego lokatora czy szybka egzekucja komornicza. Forma najmu okazjonalnego nakłada na najemcę obowiązek złożenia deklaracji o dobrowolnym poddaniu się eksmisji. Zabezpiecza to właścicieli mieszkań i daje im gwarancję bezkompromisowości. W przypadku problemów po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, wynajmujący może zacząć postępowanie egzekucyjne. Pozwala to uniknąć długoletnich procesów sądowych.

najem okazjonalny krok po kroku

Formalności krok po kroku

Pierwszym krokiem jest wskazanie przez najemcę mieszkania, do którego się przeprowadzi w momencie wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy najmu okazjonalnego. Lokator musi dostarczyć wynajmującemu oświadczenie podpisane przez właściciela zastępczego lokum. Poręcznie to nie musi mieć charakteru notarialnego. Potem następuje podpisanie umowy najmu okazjonalnego. W następnym etapie najemca wraz z oświadczeniem i kontraktem musi udać się do notariusza. Konieczne jest sporządzenie notarialnego dokumentu o dobrowolnym poddaniu się przez najemcę egzekucji i oddania mieszkania wynajmującemu w terminie określonym w żądaniu egzekucyjnym. Do właściciela lokalu należy zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego. Ma na to 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu. Warto zaznaczyć, iż umowę najmu okazjonalnego zawiera się na określony czas – nie dłuższy niż 10 lat, z tym, że potem można ją przedłużyć.

Sprawdź: https://inwestycje-deweloperow.pl/co-nalezy-zrobic-gdy-najemca-nie-placi-czynszu/

Dla kogo najem okazjonalny krok po kroku?

Najem okazjonalny krok po kroku – dotyczyć może tylko nieruchomości przeznaczonych do celów mieszkalnych. Z tego trybu mogą korzystać zatem osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Forma najmu okazjonalnego jest dla osób prywatnych. Uczciwy najemca, który płaci w terminie, nie musi się niczego obawiać, jego też chroni prawo. Wynajmujący nie może mu rozwiązać umowy i wyrzucić bez zachowania okresu wypowiedzenia.

najem okazjonalny krok po kroku

Nieuczciwy najemca – jak rozwiązać umowę?

Niestety w życiu różnie bywa i można trafić na nieuczciwego lokatora. Istnieje kilka przypadków kiedy to właściciel może rozwiązać umowę. Po pierwsze opłaty. Jeżeli najemca przez 3 miesiące nie reguluje płatności za czynsz, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę. Podobnie jest z nieodpowiednim użytkowaniem lokalu. Jeżeli w nim panuje bałagan, powstają szkody i niszczone są urządzenia, a upomnienia nic nie dają, wynajmujący również wtedy może zakończyć umowę. Rozwiązanie może nastąpić także wtedy, gdy lokator bez zgody właściciela wynajął część lokum. Tak się również może stać kiedy najemca stracił lokal zastępczy i nie dostarczył oświadczenia z nowym ewentualnym miejscem, gdzie mógłby zamieszkać.

Sprawdź: https://inwestycje-deweloperow.pl/o-co-pytac-przy-wynajmie-mieszkania/

Plusy dla wynajmującego, minusy dla najemcy

Umowa najmu okazjonalnego chroni właściciela mieszkania i daje mu możliwość pozbycia się uciążliwego lokatora. W przypadku wystąpienia którejś z wcześniej wspomnianych sytuacji, najemca może otrzymać pisemne żądanie opuszczenia lokalu w terminie 7 dni. Jeżeli jednak lokator nadal nie opuszcza mieszkania, kierowany jest wniosek do sądu. Organ wymiaru sprawiedliwości ma wówczas komplet dokumentów związanych z umową najmu, w tym oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Możliwa jest przyspieszona procedura nakazu eksmisji. Wydalenie z lokalu może nastąpić również w okresie zimowym. W takim przypadku nie są chronione nawet dzieci czy kobiety w ciąży. Nie ma wyjątków ze względu na stan zdrowia czy wieku lokatora. W związku z powyższym należy być uczciwym, wywiązywać się z umowy i regulować terminowo płatności, wówczas nie ma czego się obawiać.

Sprawdź: https://inwestycje-deweloperow.pl/sprzedaz-mieszkania-krok-po-kroku-o-czym-musisz-wiedziec/