inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Nieruchomości

Prawo budowlane zmiany najnowsze

19 września 2020 roku weszła w życie Ustawa o zmianach w prawie budowlanym. Została ona podpisana 3 marca 2020 roku przez Prezydenta RP.

Przyspieszenie procesów budowlanych

Zmiany mają na celu przyspieszyć oraz uprościć procesy inwestycyjno-budowlane. Dzięki zmianom wystarczy 5 lat, żeby nie móc w żaden sposób podważyć pozwolenia na budowę. Wcześniej pozwolenie na budowę było wymagane również przy instalacji bankomatów oraz paczkomatów. Obecne prawo budowlane zmiany spowodowały, że tego typu konstrukcje są zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Przydomowe tarasy naziemne

To samo dotyczy przydomowych tarasów naziemnych, których powierzchnia nie przekracza 35 metrów kwadratowych. Zmieniły się również przepisy o pomostach. Nie trzeba już dokładnie opisywać przeznaczenia pomostu, ponieważ wystarczy, żeby miał on maksymalnie 25 metrów długości oraz 2,5 metra wysokości od dna zbiornika. Oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 7,5 metrów sześciennych także są zwolnione z tego obowiązku. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczyszczalnia ścieków jest przydomowa, czy też nie. Uproszczona została także procedura budowania zbiorników na gnojowicę. Zrezygnowano z ograniczeń, które dotyczyły maksymalnej objętości takiej konstrukcji. Wcześniejsze przepisy wymuszały obowiązek wykonania pozwolenia na budowę przez osoby, które planowały budować tego typu zbiorniki o pojemności przekraczającej 25 metrów kwadratowych.

Zwiększenie obszaru budowli

Przegrody zewnętrzne oraz poszczególne elementy konstrukcji jednorodzinnych domów wymagały zgłoszenia. Obecna ustawa tego nie przewiduje i zakłada jedynie obowiązek zgłoszenia budowy, której celem jest zwiększenie obszaru danej budowli. Zgłoszenie nie musi dotyczyć każdego powiększenia powierzchni, ale tylko takiego, które będzie wyraźnie wykraczać poza działkę, na której znajduje się nieruchomość. Jeśli postawienie dodatkowej konstrukcji będzie na terenie nieruchomości to zgłaszanie takiej budowy nie jest obligatoryjne. Montaż instalacji gazowej także został uproszczony i poza zgłoszeniem wymagane jest jedynie opracowanie projektu budowlanego. Budowa przepustów posiadających średnicę do 100 centymetrów także została zwolniona z obowiązku zgłaszania oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę. Najdłuższa przekątna przepustu również nie powinna przekraczać 100 centymetrów, ponieważ w innym wypadku uzyskanie pozwolenia będzie konieczne.

Melioracje wodne

Melioracje wodne są prostymi konstrukcjami szybkimi w budowie, które również nie wymagają już pozwolenia na budowę oraz zgłaszania do odpowiedniej instytucji. W prawie budowlanym przed wejściem nowej ustawy nie były skonkretyzowane przepisy, które regulowałyby sprawę urządzeń do odbierania, wysyłania oraz przechowywania przesyłek. Orzecznictwo sądowe traktowało jednak te konstrukcje jako budowle, czyli budynki, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Obecne przepisy to uprościły i już nie istnieje wymóg zdobycia tego dokumentu. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku biletomatów oraz pozostałych automatów, których wysokość nie przekracza trzech metrów. Znowelizowana ustawa sprawia, że budowa takich konstrukcji nie wymaga już zgłaszania. Na cztery grupy zostały podzielone roboty budowlane, przy których nie jest wymagana zgoda na budowę wydana przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlany.

Obowiązek zgłaszania

Oznacza to, że roboty budowlane tego typu są zwolnione z obowiązku zgłaszania, a także uzyskiwania pozwolenia na budowę. Instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne także nie wymagają uzyskiwania zgody odpowiedniego organu. Rozwiązania zastosowane w przepisach są korzystne dla inwestorów, którzy zarabiają na budowie nieruchomości oraz innych konstrukcji. Przebudowa budynków również nie wymaga uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wyjątek stanowi przebudowa ważnych elementów konstrukcyjnych oraz przegród zewnętrznych. Istotny jest projekt zagospodarowania działki, który sporządzany jest na podstawie aktualnej mapy. Powinien on zawierać dokładne określenie granic terenu oraz usytuowanie planowanych obiektów budowlanych, takich jak uzbrojenie terenu oraz urządzenia budowlane znajdujące się poza nieruchomością.