inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Nieruchomości

Nieruchomość komrecyjna

Nieruchomość komercyjna to nieruchomość wykorzystywana wyłącznie do celów biznesowych lub jako miejsce pracy, a nie jako przestrzeń mieszkalna. Najczęściej nieruchomości komercyjne wynajmowane są najemcom w celu prowadzenia działalności dochodowej. Ta szeroka kategoria nieruchomości może obejmować wszystko, od pojedynczego sklepu po ogromne centrum handlowe.

Podstawy nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne wraz z nieruchomościami mieszkalnymi obejmują dwie podstawowe kategorie nieruchomości. Nieruchomości mieszkalne obejmują struktury zarezerwowane do zamieszkania przez ludzi, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Jak sama nazwa wskazuje, nieruchomości komercyjne są wykorzystywane w handlu, a wielorodzinne nieruchomości na wynajem, które służą jako rezydencje dla najemców, są klasyfikowane jako działalność komercyjna wynajmującego.

Poszczególne kategorie mogą być również dalej klasyfikowane. Na przykład przestrzeń biurowa jest często określana jako klasa A, klasa B lub klasa C.

1. Klasa A reprezentuje najlepsze budynki pod względem estetyki, wieku, jakości infrastruktury i lokalizacji.
2. Budynki klasy B są zwykle starsze i nie tak konkurencyjne cenowo jak budynki klasy A. Inwestorzy często kierują te budynki do renowacji.
3. Budynki klasy C są najstarsze, zwykle powyżej 20 roku, położone na mniej atrakcyjnych terenach i wymagające konserwacji.

Należy zauważyć, że niektóre organy wyznaczające strefy i koncesjonujące dodatkowo wyłapują nieruchomości przemysłowe – tereny wykorzystywane do produkcji i produkcji dóbr, zwłaszcza towarów ciężkich – ale większość uważa je za podzbiór nieruchomości komercyjnych.

Leasing komercyjny

Niektóre firmy są właścicielami zajmowanych przez siebie budynków. Jednak bardziej typowym przypadkiem jest dzierżawa nieruchomości komercyjnej. Zwykle inwestor lub grupa inwestorów jest właścicielem budynku i pobiera czynsz od każdej działającej tam firmy. Stawki najmu powierzchni komercyjnych – cena za zajmowanie powierzchni w określonym okresie – są zwykle podawane w dolarach rocznego czynszu za stopę kwadratową. Z drugiej strony stawki za nieruchomości mieszkalne podawane są jako suma roczna lub miesięczny czynsz.

Umowy najmu powierzchni komercyjnych trwają zazwyczaj od jednego roku do 10 lat lub dłużej, przy czym powierzchnia biurowa i handlowa wynosi średnio od pięciu do 10 lat. Można to porównać z bardziej krótkoterminowymi, rocznymi lub miesięcznymi okresami najmu lokali mieszkalnych.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Posiadanie i utrzymywanie wynajmowanych nieruchomości komercyjnych wymaga pełnego i bieżącego zarządzania przez właściciela. Właściciele nieruchomości mogą chcieć zatrudnić firmę zarządzającą nieruchomościami komercyjnymi, aby pomóc im znaleźć najemców, zarządzać nimi i ich zatrzymać, nadzorować leasing i opcje finansowania oraz koordynować utrzymanie nieruchomości i zbywalność. Specjalistyczna wiedza firmy zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi jest pomocna, ponieważ zasady i przepisy dotyczące takich nieruchomości różnią się w zależności od stanu, powiatu, gminy i branży oraz wielkości.

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne może być lukratywne i służyć jako zabezpieczenie przed zmiennością rynku akcji. Inwestorzy mogą zarabiać na wzroście wartości nieruchomości przy sprzedaży, ale większość zwrotów pochodzi z czynszów najemców.
Inwestorzy mogą korzystać z inwestycji bezpośrednich, jeżeli stają się właścicielami nieruchomości na mocy prawa własności.

Do bezpośredniego inwestowania w nieruchomości komercyjne najlepiej nadają się osoby, które mają znaczną wiedzę na temat branży lub mogą zatrudnić firmy, które ją posiadają. Nieruchomości komercyjne to inwestycja w nieruchomości, która wiąże się z wysokim ryzykiem i dużym zyskiem. Taki inwestor prawdopodobnie będzie osobą o dużej wartości netto, ponieważ inwestowanie na rynku komercyjnym wymaga znacznej ilości kapitału.

Zalety nieruchomości komercyjnych

Jedną z największych zalet nieruchomości komercyjnych są atrakcyjne stawki najmu. Na obszarach, na których liczba nowych budów jest ograniczona przez grunt lub prawo, nieruchomości komercyjne mogą przynosić imponujące zwroty i znaczne miesięczne przepływy pieniężne. Budynki przemysłowe są zazwyczaj wynajmowane po niższej stawce, chociaż mają również niższe koszty ogólne w porównaniu z wieżami biurowymi.

Nieruchomości komercyjne korzystają również z porównywalnie dłuższych umów najmu z najemcami niż nieruchomości mieszkalne. Tak długi okres najmu zapewnia posiadaczowi nieruchomości komercyjnych znaczną stabilność przepływów pieniężnych, pod warunkiem, że budynek zajmują długoterminowi najemcy.