inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Nieruchomości

Przeniesienie pozwolenia na budowę zasady

Zakup nieruchomości, która otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę jest niezwykle atrakcyjny, ale wymagane jest wtedy przeniesienie pozwolenia na budowę. Zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę powinna być uzyskana od sprzedawcy w momencie nabywania nieruchomości. W historii są znane przypadki, kiedy to inwestor nabył nieruchomość, ale z różnych przyczyn nie otrzymał wymaganej zgody na budowę.

Blokada inwestora

W takiej sytuacji sprzedający mógł zablokować inwestora aż na 3 lata, ponieważ taki czas był potrzebny do uzyskania nowej zgody. W niektórych przypadkach sprzedający mógł nawet żądać dodatkowej opłaty od inwestora, a to z kolei generowało kolejne koszty. Obecne przepisy zmieniły tę zasadę i spowodowały, że do przeniesienia pozwolenia na budowę nie jest już wymagana zgoda wcześniejszego inwestora. Zostało przyjęte, że główny cel sprzedaży konstrukcji to nabycie nieruchomości razem ze wszystkimi prawami do dowolnej zabudowy powierzchni. Ustawa z 19 września 2020 roku sprawiła, że obecnie tylko nowy inwestor jest uprawniony do złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. Nowe przepisy mają na celu uproszczenie procesów budowlanych oraz przyspieszenie budowy. Nowy inwestor powinien złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia, który musi zawierać konkretne elementy w swojej treści.

Dane identyfikacyjne

Bardzo ważnym elementem są dane inwestora, które pomogą go zidentyfikować takie jak imię i nazwisko oraz adres. Należy zamieścić również dane wynajętego pełnomocnika, który działa na rzecz inwestora. Bardzo ważny jest także rodzaj projektu budowlanego nieruchomości oraz planowany rodzaj obiektu i konstrukcji. Warto również zamieścić we wniosku adres nieruchomości oraz obligatoryjne geodezyjne oznaczenie terenu. W dokumencie koniecznie trzeba także podać datę wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz jej numer, a także dane osobowe adresata, który uzyskał pozwolenie. We wniosku musi się znaleźć również oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowaniem nieruchomością w celach budowlanych. Takie oświadczenie powinno być podpisane przez osobę składającą wniosek. Należy także zawrzeć zgodę adresata, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę i przeniesienie jej na nowego właściciela.

Niezbędne elementy wniosku

Szczególnie ważnym elementem wniosku jest oświadczenie na temat przyjęcia wszystkich warunków, które zostały zawarte w przenoszonej decyzji pozwolenia na budowę. W sytuacji kiedy minęły 3 lata konieczne jest dołączenie dzienniku budowy. Może to być oryginał lub kserokopia, która będzie miała potwierdzoną zgodność z oryginałem. Należy też pamiętać o wniesieniu odpowiedniej opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę. Wynosi ona 90 złotych i jest jednorazowa. Z opłaty skarbowej zwolnione są podania, które zostały wniesione w sprawie odbudowy konstrukcji, które zostały zniszczone z powodu działalności zakładów górniczych oraz z powodu klęski żywiołowej. Opłata skarbowa nie jest również pobierana przy wydawaniu pozwolenia na budowę budynku szkolnego oraz innych budynków, których przeznaczeniem są cele naukowe oraz kulturalne. Ta sama zasada dotyczy konstrukcji budowalnych, które zostały wpisane do oficjalnego rejestru zabytków.

Opłata skarbowa

Budownictwo mieszkaniowe oraz budynki przeznaczone pod centra zdrowotne też są zwolnione z obligatoryjnej opłaty skarbowej. Warto również pamiętać, że prace budowlane nie mogą być przerwane na dłużej niż 3 lata. Ważne jest również, że według ustawy na przeniesienie pozwolenia wymagana jest zgoda obecnego właściciela nieruchomości. Jest to osoba wobec której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Nowy nabywca nieruchomości w momencie przejęcie pozwolenia na budowę musi spełnić wszystkie wymagania oraz warunki, które były zamieszczone w tej decyzji. Dodatkowo obligatoryjnie musi być złożone także oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez tego załącznika dokument nie będzie ważny. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.