inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Wahadło angielskie
Dom

Wahadło angielskie – badania szorstkości nawierzchni

Szorstkość nawierzchni drogowej decyduje o bezpieczeństwie ruchu odbywającego się na jej powierzchni. Badania szorstkości pozwalają na ocenę wpływu chropowatości na tarcie, zużycie i trwałość materiałów, z których buduje się wszelkiego rodzaju konstrukcje techniczne i budowlane. Do czego służy wahadło angielskie?

SPIS TREŚCI

 • Do czego wykorzystuje się badania szorstkości?
 • Specjalistyczne badania współczynnika tarcia SRT
 • Wahadło angielskie w badaniach szorstkości nawierzchni

Do czego wykorzystuje się badania szorstkości? 

Badania szorstkości nawierzchni mają na celu monitorowanie jakości wyrobów i materiałów, szczególnie w kontekście charakterystyki tribologicznej, pozwalającej precyzyjnie ocenić interakcje zachodzące pomiędzy badanymi materiałami, wykorzystywanymi następnie w procesach technologicznych.

W równym stopniu badania szorstkości wykonane między innymi przy użyciu wahadła angielskiego opisanego na stronie https://viateco.eu/produkt/wahadlo-angielskie-do-badania-szorstkosci/ wskazują na stopień zużycia nawierzchni drogowych, lotnisk, a nawet obiektów sportowych. Wyniki tych badań są niezbędne w kontekście projektowania komponentów i poszczególnych elementów składających się na gotowy produkt.

W wielu przypadkach badanie szorstkości nawierzchni łączy się z bezpieczeństwem i ergonomią. Jest to szczególnie widoczne w przypadku chodników, dróg czy schodów, gdzie ocena szorstkości pomaga określić antypoślizgowość powierzchni, co w efekcie przekłada się na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

Badanie szorstkości może dostarczyć informacji na temat mikrostruktury i właściwości materiałów. Szczególnie przydatne jest to w przypadku materiałów porowatych, kompozytów lub warstwowych, gdzie szorstkość może wpływać na funkcjonalność i wytrzymałość materiału.

Nie można też pominąć ogromnego znaczenia badań szorstkości nawierzchni dla lepszego zrozumienia interakcji między powierzchnią, a jej otoczeniem (badania nanotechnologiczne, badania powłok biomimetycznych czy badania wpływu warunków środowiskowych na powierzchnie).

Specjalistyczne badania współczynnika tarcia SRT

Specjalistyczne badania współczynnika tarcia SRT (ang. Static Friction Coefficient) obejmują pomiaru i charakterystykę właściwości tarcia statycznego pomiędzy dwoma powierzchniami. Współczynnik tarcia określa siłę tarcia, która musi być pokonana, by dwie powierzchnie poruszały się względem siebie.

W trakcie badań współczynnika tarcia SRT analizuje się oddziaływanie między dwoma powierzchniami w stanie spoczynku. W praktyce, gdy dwie powierzchnie są w kontakcie i nie poruszają się względem siebie, występuje tarcie statyczne. Aby uruchomić ruch, musi zostać pokonane to tarcie statyczne. Właściwości tej interakcji są badane w celu zrozumienia, jak różne czynniki wpływają na siłę tarcia statycznego.

Badania SRT w drogownictwie – zastosowanie:

 • Weryfikacja uzyskanego współczynnika tarcia w stosunku do zakładanego;
 • Planowanie zabiegów utrzymaniowych nawierzchni w kolejnych latach;
 • Ocena stopnia ryzyka powstania gołoledzi;
 • Poprawa poziomu bezpieczeństwa transportu.

Współczynnik tarcia SRT zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj powierzchni, ich chropowatość, obecność smaru lub innych substancji pomiędzy nimi, siła nacisku oraz warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność).

Pomiar współczynnika tarcia statycznego jest możliwy dzięki zastosowaniu wahadła angielskiego, którego precyzja przy stosunkowo prostej konstrukcji wpływa na obniżenie kosztów badań z zachowaniem wymogów niezbędnych w tego typu pomiarach.

Wahadło angielskie w badaniach szorstkości nawierzchni drogowych 

Wahadło angielskie określa tarcie, zachodzące pomiędzy poślizgiem opony a mokrą nawierzchnią. Pomiary dokonywane są drogą symulacji wzajemnych reakcji zachodzących pomiędzy stykającymi się powierzchniami w warunkach rzeczywistych. Co ważne, operator urządzenia ma możliwość natychmiastowego odczytu wyników prowadzonego badania.

Wahadło angielskie jest wyposażone wahadła w gumowy ślizgacz, który mierzy straty energii spowodowane tarciem elementu gumowego o suchą bądź wilgotną powierzchnię oznakowania, na wcześniej określonej długości.

Zastosowania wahadła angielskiego:

 • Przeprowadzenie testów jakościowych i użytkowych nowych nawierzchni drogowych;
 • Ocena szorstkości nawierzchni na przejściach dla pieszych;
 • Ocena parametrów jezdnych wymagana w postępowaniu dotyczącym wypadków drogowych;
 • Badania szorstkości kruszyw poddawanych uprzednio obróbce w aparacie do polerowania kruszywa;
 • Testowanie szorstkości nawierzchni drogowych w terenie, jak i w warunkach laboratoryjnych.

Wszechstronność urządzenia, ograniczenie liczy obsługujących wahadło osób do jednej oraz niska cena wahadła angielskiego powodują, iż jest ono najpowszechniej wykorzystywane w firmach realizujących inwestycje budowlane i drogowe, niezależnie od ich wielkości.

Wahadło angielskie jest przyrządem pomiarowym odznaczającym się precyzją wykonania oraz najwyższą jakością materiałów służących do jego produkcji. Zakup wahadła powinien odbyć się wyłącznie przy współpracy z renomowanym sprzedawcą, dbającym o kooperację jedynie z uznanymi producentami wyposażenia badawczego.

Wiarygodność wyników badań szorstkości nawierzchni wymaga zastosowania certyfikowanych urządzeń, spełniających wszystkie wymogi określone w stosownych normach.