inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Budowa hali produkcyjnej
Budownictwo

Budowa hali produkcyjnej – od koncepcji do pozwolenia na budowę

Zanim rozpocznie się budowa hal produkcyjnych, konieczne jest przejście przez kilka etapów polegających na pracy teoretycznej i dopełnianiu formalności. Aby powstała hala produkcyjna dostosowana do potrzeb danej branży, niezbędny jest odpowiedni koncept. Później natomiast należy dopilnować, aby wszelkie kwestie techniczne umożliwiły otrzymanie pozwolenia na budowę. Jak przebiega krok po kroku budowa hal przemysłowych na pierwszych etapach? Wyjaśniamy.

Budowa hal przemysłowych zaczyna się od koncepcji

Zanim powstanie hala produkcyjna, a nawet przed rozpoczęciem organizacji wszystkich kwestii formalnych, musi powstać koncept. Plan architektoniczno-konstrukcyjny to podstawa. Powinien on zawierać wszelkie najważniejsze informacje na temat budynku, liczby pomieszczeń i ich funkcjonalności. Należy określić wielkość konstrukcji, zastosowane rozwiązania technologiczne, wytrzymałość ogniową, rozwiązania przeciwpożarowe, doprowadzenie mediów i sposób konstrukcji wszelkich innych niezbędnych instalacji. To dopiero początek długiej listy rzeczy, które należy uwzględnić w koncepcie.

Jak widać budowa hal przemysłowych wymaga kompleksowego przemyślenia wielu kwestii. Dlatego właśnie budowa hal produkcyjnych i innych budynków przemysłowych zawsze od pierwszego etapu powinna znajdować się w rękach profesjonalistów.

Hale produkcyjne a zagospodarowanie przestrzenne i warunki zabudowy

Zanim rozpocznie się realizacja projektu, niezbędne jest określenie, czy dany obszar znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Wbrew pozorom uwzględnienie terenu w planie wcale nie musi być dla inwestora złą wiadomością. Wręcz przeciwnie – często usprawnia to proces. Oczywiście w sytuacji, gdy plan zakłada obecność innego rodzaju nieruchomości lub też zabrania zabudowy danego terenu, trzeba szukać nowego miejsca, aby mogła powstać hala produkcyjna. Jednak jeśli plan dopuszcza budowę hal przemysłowych, nie trzeba uzyskiwać decyzji o warunkach zabudowy.

W przeciwnym wypadku, gdy dany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzeni, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Aby hale produkcyjne mogły powstać na danym terenie, w Wydziale Urbanistyki Starostwa Powiatowego trzeba złożyć liczne dokumenty, określające takie kwestie, jak np.:

  • wysokość konstrukcji,
  • powierzchnia budynku,
  • doprowadzenie wody,
  • doprowadzenie elektryczności,
  • i wiele więcej.

Warto mieć na uwadze, że wbrew powszechnemu przekonaniu, aby otrzymać decyzję, nie trzeba wcale być właścicielem terenu planowanej inwestycji. Dlatego też często, gdy planowana jest budowa hal produkcyjnych, kwestią uzyskania decyzji zajmuje się firma budowlana, a nie sam inwestor. Przeważnie czas oczekiwania na decyzję wynosi około 3 miesięcy, choć wiele zależy od urzędu i aktualnej liczby rozmaitych wniosków, które do niego napływają.

Budowa hali produkcyjnej

Projekt i pozwolenie na budowę

Aby budowa hal produkcyjnych mogła dojść do skutku, po otrzymaniu decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego należy przygotować kompletny projekt. Powinien on być o wiele bardziej szczegółowy od projektu architektoniczno-konstrukcyjnego tworzonego na etapie powstawania konceptu. Zawiera on tak naprawdę kilka innych projektów, w tym:

  • projekt drogowy (określający sposób połączenia nieruchomości),
  • technologiczny,
  • projekt dotyczący wszelkich instalacji, w tym odprowadzania ścieków.

Projekt powstały na tym etapie posłuży później jako isntrukcja podczas budowy. Ponadto, jest on niezbędny jak załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek składa się w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego.

Jeśli chodzi o hale produkcyjne, okres oczekiwania na otrzymanie odpowiedzi wynosi przeważnie około 2 miesięcy. Warto mieć na uwadze, że wniosek musi złożyć właściciel nieruchomości lub pełnomocnik. Przeważnie zajmuje się tym firma realizująca budowę hal przemysłowych.

Aby powstała hala produkcyjna była w pełni funkcjonalna, profesjonalna i spełniała wszystkie wymagania inwestora, wiele pracy musi zostać wykonane jeszcze przed rozpoczęciem właściwej budowy. Przede wszystkim jest to wymagane ze względów prawnych. Warto współpracować z firmą budowlaną, która nie tylko fachowo realizuje projekty, ale również je przygotowuje, a ponadto pomaga klientowi we wszystkich kwestiach formalnych.