inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Budowa domu
Budownictwo

Budowa domu – najważniejsze informacje

Decyzja o budowie domu to przełomowy moment w życiu każdego inwestora. Jest to bez wątpienia duże wyzwanie wiążące się z niemałą ilością formalności i spraw do załatwienia. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wiedza na temat wyzwań, którym trzeba będzie stawić czoła. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat. 

Co należy załatwić, że można było rozpocząć budowę?

Decydując się na budowę domu, w pierwszej kolejności należy sprawdzić jaki jest stan prawny działki, na której ma stanąć budynek. Wszystko co najważniejsze jest zawarte w księdze wieczystej. Znajdują się tam m.in. informacje o hipotece oraz o tym, czy na terenie działki przebiegają sieci uzbrojenia technicznego terenu, a także czy teren jest objęty planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak działka nie posiada księgi wieczystej, należy zapoznać się z dokumentami, które świadczą o jej własności. 

Grunt, który został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinien być dodatkowo sprawdzony. Dzięki informacjom zawartym w planie, można się dowiedzieć czy w pobliżu domu w przyszłości może np. zostać wybudowane centrum handlowe lub czy mogą przebiegać obok nowe drogi. MPZP określa także jakiego rodzaju zabudowy i kształty są dopuszczalne na danym terenie.

Przed rozpoczęciem budowy domu należy także:

  • sprawdzić wielkość działki – należy pamiętać, że minimalna wielkość działki, na której można zbudować dom to 300 m2. Na niewielkim terenie najlepiej sprawdzą się domy piętrowe,
  • zobaczyć na jakiej odległości od sąsiedniej działki można postawić dom – zgodnie z prawem minimalna odległość to nie mniej niż 4 m, lub 3 gdy dana ściana nie ma okien, 
  • poznać rodzaj gruntu – jest to bardzo ważne, ponieważ inaczej kładzie się fundament na glebie suchej, a inaczej na piaszczystej czy podmokłej. Klasa gleby ma bardzo duże znaczenie,
  • sprawdzić akt notarialny – jest to podstawowy dokument, który potwierdza prawo do dysponowania nieruchomością. 

Działka oraz jej otoczenie

Oprócz zapoznania się ze stanem działki, należy także zapoznać się z tym co znajduje się na niej i w jej otoczeniu. Ważne jest m.in. to czy w okolicy nie ma np. oczyszczalni ścieków, albo sortowni śmieci. Takie obiekty przemysłowe mogą być dość problematyczne! Ważną kwestią jest też dojazd. Każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. 

Jeśli na działce znajdują się drzewa, należy pamiętać, że aby usunąć większość z nich, konieczne jest uzyskanie zgody gminy. Bardzo istotne jest także uzbrojenie działki. 

Wynajem kontenera mieszkalnego

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które może się okazać pomocne w trakcie budowy jest wynajem kontenerów budowlanych. Mogą one pełnić funkcje miejsca, w którym przechowywane będą wszelkie sprzęty potrzebne na budowie, a także mogą być bazą dla budowlańców lub dla przyszłych mieszkańców nowego domu. Nowoczesne kontenery mieszkalne oferują bardzo wygodne warunki, dzięki czemu bez problemu można w nich zamieszkać czasowo i mieć kontrolę nad przeprowadzanymi pracami. 

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, w pierwszej kolejności trzeba nabyć odpowiedni kontener. Można zdecydować się zarówno na kontenery transportowe jak i takie przeznaczone do celów mieszkaniowych. Ciekawym rozwiązaniem mogą być kontenery blaszane, które są wzmacniane specjalnymi profilami. 

Budowa domu to bardzo duże wyzwanie. Warto dobrze przygotować się do takiej inwestycji i podjąć odpowiednie działania, aby nie napotkać nieprzewidzianych komplikacji.