inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Nieruchomości

Kupno mieszkania z hipoteką – jak wykonać bezpieczną transakcję?

Czy kupno mieszkania z hipoteką jest bezpieczną transakcją? Bardzo duża liczba osób zastanawia się nad podjęciem ostatecznej decyzji w takim przypadku. Czy zakup mieszkania z hipoteką będzie dobrym rozwiązaniem?

Czy warto kupić mieszkanie z hipoteką?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, ze hipoteka nie stanowi praktycznie żadnej przeszkody jeżeli chodzi o zakup mieszkania. Oznacza ona bowiem w najprostszym możliwym ujęciu zabezpieczenie zobowiązań wobec danego wierzyciela, którym w zdecydowanej większości przypadków będzie bank. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, że wierzycielem jest urząd skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takich sytuacjach hipoteka musi być koniecznie wykreślona jeszcze przed ostateczną transakcją sprzedaży.

Warto jednak wiedzieć, że bezpieczne przeprowadzenie transakcji zakupu nieruchomości jest bardzo ważne. Rekomendowane jest zatem bardzo dokładne przygotowanie się. Godny uwagi jest fakt, że danemu wierzycielowi, na rzecz którego obciążony jest dom, zgodnie z prawem przysługuje prawo do zaspokojenia wierzytelności.

Sprawdzenie księgi wieczystej

Rekomendowane jest rozpoczęcie całego procesu zakupu mieszkania, które jest obciążone hipoteką, od bardzo szczegółowego sprawdzenia księgi wieczystej, szczególnie III oraz IV rozdziału. Właśnie w tym miejscu znajdują się wszystkie istotne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących określonej nieruchomości. Można w ten prosty sposób dowiedzieć się nie tylko i wyłącznie kim jest wierzyciel, ale również jaka jest kwota hipoteki. Godny uwagi jest fakt, że księga wieczysta będzie także informowała o egzekucji komorniczej. Z kolei w przypadku, gdy wierzycielem danej nieruchomości jest bank, należy bardzo dokładnie poznać warunki kredytu osoby sprzedającej mieszkanie.

Zawarcie umowy przedwstępnej

Kolejnym etapem po uzyskaniu najbardziej istotnych informacji o mieszkaniu powinno być podpisanie umowy przedwstępnej. Należy ją sporządzić w formie aktu notarialnego. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ma ona kluczowe znaczenie dla ochrony interesu zarówno jednej, jak i drugiej strony. Warto również wiedzieć, że hipoteka jest nieodłącznym elementem nieruchomości. Oznacza to tym samym, że jest przenoszona na nowego właściciela danego mieszkania. Należy wpisać w treści umowy zasady spłaty określonego zobowiązania.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Warto mieć świadomość, że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej będzie możliwe tylko w przypadku posiadania wszystkich stosowanych dokumentów. Godny uwagi jest fakt, że im szybciej zostaną one zebrane, tym wcześniej można będzie złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Rozpatrzenie wspomnianego wniosku będzie trwało od kilku dni do kilku miesięcy. Należy zdawać sobie sprawę, że koszt wykreślenia hipoteki wynosi 100 złotych i w zdecydowanej większości przypadków ponoszony jest przez sprzedających.

Wykreślenie hipoteki przez sprzedającego

Jedno z rozwiązań w najprostszym możliwym ujęciu będzie polegało na tym, że sprzedający dokonuje spłaty długu zabezpieczonego hipotecznie z własnych środków. Bardzo często jest to zadatek otrzymany od kupującego. Wierzyciele w takiej sytuacji wyda zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem wspomnianej wcześniej spłaty należności. Oczywiście zaświadczenie będzie także zawierało zgodę na wykreślenie z hipoteki. Dokument powinien zostać koniecznie dostarczony przez kupującego do sądu. Z kolei potwierdzenie jego złożenia należy przekazać notariuszowi jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wykreślenie hipoteki na wniosek kupującego

Należy mieć świadomość, że zdecydowanie najlepszą opcją dla kupującego będzie spłata zadłużenia ze środków pieniężnych, które zostały przeznaczone na zakup danej nieruchomości. Zadaniem sprzedającego będzie wtedy dostarczenie zaświadczenia od wierzyciela, gdzie znajduje się informacja o aktualnej wysokości długu, a także rachunek bankowy, na który trzeba będzie wpłacić wierzytelność. Oczywiście wierzyciel będzie musiał również zgodzić się na wykreślenie hipoteki, jeżeli dojdzie do całkowitej spłaty długu.