inwestycje-deweloperow.pl

portal o budownictwie

Nieruchomości

Jak powinna wyglądać sprzedaż ziemi rolnej otrzymanej w spadku?

Należy mieć świadomość, że przepisy prawa rolnego zmieniają się praktycznie z roku na rok. Ponadto od kilku lat bardzo głośno jest o zaostrzeniu prawa związanego z obrotem gruntami rolnymi. Jak powinna wyglądać sprzedaż ziemi rolnej otrzymanej w spadku?

Sprzedaż ziemi rolnej, czyli wprowadzone przepisy kontra rzeczywistość

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że od położenia, kupującego, a także wielkości nieruchomości będzie zależało czy dana osoba będzie mogła sprzedać ziemię rolną. Godny uwagi jest również fakt, że zupełnie inne przepisy będą obowiązywały w przypadku, gdy właściciel jest zainteresowany sprzedażą małej działki, a inne gdy ma ona wielkość od 0,3 do 1 ha.

Warto również wiedzieć, że odrębne przepisy dotyczą sprzedaży działki rolnej o powierzchni większej niż 1 ha. Bardzo dużo będzie również zależało od tego czy dany kupujący jest rolnikiem oraz prowadzi swoje gospodarstwo rolne w tej samej gminie.

Sprzedaż małej działki rolnej otrzymanej w spadku

Należy mieć świadomość, że obecnie praktycznie każdy ma możliwość dokonania sprzedaży działek, których powierzchnia nie będzie przekraczała 0,3 ha. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że przepisy ustawy dotyczącej kształtowania ustroju rolnego nie mają zastosowania do nieruchomości o wspomnianej wielkości. W przypadku, gdyby kupujący był zainteresowany nabyciem działki o powierzchni do 0,3 ha pod budowę domu czy dokonania podziału oraz dalszej odsprzedaży, może to zrobić bez większych problemów.

Działki rolne mniejsze niż 1 hektar położone na wsi

Działki rolne o powierzchni od 0,3 do 1 ha, które są zlokalizowane poza miastem może obecnie kupić każda osoba. Nie ma w tej kwestii praktycznie żadnych przeszkód prawnych.

Z kolei w przypadku chęci sprzedaży takiej nieruchomości istnieje prawo pierwokupu. Oznacza to w najprostszym możliwym ujęciu, że prawo pierwokupu będzie w pierwszej kolejności przysługiwało dzierżawcy danej nieruchomości rolnej.

Ponadto w sytuacji, gdy nie ma żadnego dzierżawcy lub nie zdecydował się on na skorzystanie z przysługującego mu prawa, prawo do pierwokupu będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ten sposób sprzedaż tego rodzaju ziemi rolnej będzie odbywała się dwuetapowo.

W pierwszej kolejności będzie podpisywana u notariusza warunkowa umowa dotycząca sprzedaży nieruchomości. W przypadku, gdy jednak wspomniany wcześniej KOWR w ciągu 30 dni od otrzymania warunkowej umowy sprzedaży nie zdecyduje się na skorzystanie ze swojego prawa, właściciel ma możliwość podpisania umowy sprzedaży z właściwym kupującym w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż działki rolnej większej niż 1 hektar

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego można sprzedać działkę rolną o powierzchni większej niż 1 hektar osobie niebędącej rolnikiem. Będzie to jednak możliwe dopiero po uzyskaniu zgody od KOWR, która będzie wydana w drodze decyzji. Godny uwagi jest fakt, że o wydanie wspomnianej decyzji może wystąpić nie tylko i wyłącznie właściciel, ale również kupujący.

Kiedy KOWR umożliwi sprzedaż ziemi rolnej?

Możliwa jest sprzedaż ziemi rolnej o powierzchni większej niż 1 hektar tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody KOWR. Jeżeli sprzedający wystąpi z wnioskiem do KOWR w celu uzyskania stosownej zgody muszą zostać spełnione określone warunki.

Właściciel musi przede wszystkim udowodnić, że nie miał możliwości sprzedać swojej ziemi rolnej indywidualnemu rolnikowi lub podmiotowi, który w ustawie jest uprawniony do nabycia gruntu rolnego.

Ponadto nabywca będzie musiał się zobowiązać do tego, że będzie prowadził działalność rolniczą na zakupionej nieruchomości. W wyniku nabycia nie może również dojść do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Kiedy KOWR umożliwi zakup gruntów rolnych?

Należy mieć świadomość, że KOWR pozwoli kupić działkę rolną osobie fizycznej, która będzie miała w planach utworzenie gospodarstwa rodzinnego tylko i wyłącznie w przypadku gdy:
– będzie posiadała kwalifikacje rolnicze
– zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na zakupionej działce rolnej
– zobowiąże się mieszkać przez pięć najbliższych lat na terenie gminy, na której obszarze jest zlokalizowana zakupiona działka rolna.